Yrd. Doç. Dr.

pervin.bal@ihu.edu.tr

Eğitim

Lisans : Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 1988-1992 (İngilizce)
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, 1993-1995
Doktora : Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 1995-1998

Araştırma Alanları

Group Counseling

Biyografi

Pervin NEDİM BAL, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Lisans, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetlerde Yüksek Lisans ve 1998 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde Doktora Derecesini aldı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Ödüller

 1. Marmara Üniversitesi, Öğretim Görevliliği Teşekkür Belgesi, 1999-2000.
 2. Fatih Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü ve Gelişim Kulübü Tarafından Düzenlenen “Eğitici Oyuncak Tasarımı Yarışması” Jüri Üyesi Teşekkür Plaketi, 07.03.2014.
 3. Fatih Üniversitesi, Teaching Mobility, Mykolas Romeris University (MRU), Vilnius, Lithuania, 2014-2015.
 4. Fatih Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülleri:
  1. Journal of Educational Sciences Research, 2014, 4(1)
  2. Asian Journal of Instruction, 2014, 2(1)
  3. International Journal of Social Research, 2014, 7(35)
  4. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2014, 9(35-36)
  5. Pegem Akademi, 2014 (Kitap Çevirisi- Sayfa Sayısı: 516)
  6. International Journal of Human Sciences, 2015, 12(1)
  7. The Journal of International Social Research, 2015, 8(39)
  8. Educational Research and Reviews, 2015, 10(16)
  9. The Journal of International Education Science, 2015, 2(4)
  10. Journal of Research in Education and Teaching, 2015, 4 (4)
  11. Journal of Gifted Education Research, 2015, 3(2)
  12. The Journal of International Education Science, 2015, 2(5)
  13. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, 13(1)
  14. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, 16
  15. Journal of Education and Practice, 2016, 7(14)

Üyelikler

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Psikolojik Danışmanlar Derneği
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği
 • Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği
 • Türk Psikolojik Travma Akademisi
 • Psikoloji Eğitimleri Duyuru Sayfası
 • Psikoterapi Eğitim Uygulama Süpervizyon
 • Rehber Öğretmenler/ Psikolojik Danışmanlar
 • İstanbul Psikologlar Grubu
 • Psikoloji Eğitimleri
 • Rehber Öğretmenler
 • Bütüncül Psikoterapi Paylaşım Platformu
 • Psikoloji Organizasyonları ve İş İlanları
 • Psikoloji Eğitimleri ve Organizasyonları Paylaşım Topluluğu
 • Türkiye Psikologlar Grubu
 • Türk Psikolojik Danışmanlık Platformu

Akademik Yayınlar

DERGİ

 • SUNGUR, G. & NEDİM BAL, P. (2016). Analysis of 4th Grade Students’ Problem
  Solving Skills in Terms of Several Variable, Journal of Education and
  Practice, Vol. 7, No. 14.
 • NEDİM BAL, P. & METAN, H. (2016). The Effect of Computer Addiction
  Management Psycho-Training Program on 9th Grade Students. Abant İzzet
  Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 62-74.
 • NEDİM BAL, P. & BİLGE, Y. (2016). Empati Becerisi Psiko Eğitim Programının
  Üstün Zekâlı Ergenler Üzerindeki Etkisi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
  Dergisi, Cilt: 13-1, Sayı: Özel Sayı-1, 2016-1, s.23-36.
 • NEDİM BAL, P. (2015). Examining The Permanence of the Effect of an Empathy
  Program for the Acquisition of Empathy Skills on Gifted Adolescents.
  Educational Research and Reviews, 10(16), 2314-2323.
  Doi:10.5897/ERR2015.2365.
 • NEDİM BAL, P. & SUNGUR, G. (2015). The Effect of Social Skills Training
  Program On Adolescents. The Journal of International Social Research,
  8(39), 699-702.
 • ÇİFTÇİ, M. & NEDİM BAL, P. (2015). The investigation of the relationship between
  parents’ involvement level and academic achievement on secondary school
  Students. International Journal of Human Sciences, 12(1).
 • NEDİM BAL, P. & ŞENER, Ö. (2015). The Effect of Psychodrama on Healing of
  Psychosomatic Disorders, The Journal of International Education Science,
  Vol.2, No.5, December 2015, s. 310-323.
 • NEDİM BAL, P. & KAHRAMAN, S. (2015). The Effect of Cyber Bullying
  Sensibility Improvement Group Training Program on Gifted Students.
  Journal of Gifted Education Research, 2015, 3(2), 48-57.
 • NEDİM BAL, P. & TOPUZ, C. (2015). The Effect of Psycho-Training Program on
  Altruism Levels of University Students. Journal of Research in Education
  and Teaching, 4 (4).
 • ÇELEBİ, B. & NEDİM BAL, P. (2015). The Effect of Birth Order of Spouses on Their
  Marital Adjustment. The Journal of International Education Science, 2(4),
  308-319.
 • ERSEVER, G. & NEDİM BAL, P.(2014). The Effect of Self Confidence on Second
  Language Acquisition. İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek
  Yüksekokulu Dergisi, 9(35-36), 30-44.
 • NEDİM BAL, P. (2014). The Effect of Social Phobia Group Psycho-Training
  Program on University Students. International Journal of Social Research,
  7(35), 595-608.
 • GÜLCAN, A. & NEDİM BAL, P. (2014). Investigating the Effect of Optimism on
  Happiness and Life Satisfaction of Young Adults. Asian Journal of
  Instruction, 2(1).
 • NEDİM BAL, P. & ÖNER, M. (2014). The Effect of Social Anxiety Management
  Training Program on Secondary School Students. Journal of Educational
  Sciences Research, 4(1), 335-348., Doi:
  http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.17.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • NEDİM BAL. P., ÇİFTÇİ. M. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Anne-Baba Katılım
  Düzeylerinin Öğrenci Cinsiyetine Göre Değerlendirilmesi. XI. Ulusal
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi, 23-23. (Abstract)
 • NEDİM BAL. P., KAHRAMAN. S. (2014). The Effect of Cyberbullying Sensibility
  Improvement Group Training Program on Gifted Students. IV. Ulusal Ustun
  Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitim Kongresi (Abstract)
 • NEDİM BAL. P. & BİLGE. Y. (2014). Empati Becerisi Psiko Eğitim Programının
  Ustun zekâlı Ergenler Üzerindeki Etkisi. IV. Ulusal Ustun Zekâlı ve
  Yeteneklilerin Eğitim Kongresi (Abstract)
 • GÜLCAN A. & NEDİM BAL P. (2014). Investigating the Effect of Optimism on
  Happiness and Life Satisfaction of Young Adults. YILDIZ International
  Conference on Educational Research and Social Science (YICER), 63-63.
  (Abstract)
 • ÇİFTÇİ M. & NEDİM BAL P. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Anne-Baba Katılım
  Düzeylerinin Öğrenci Cinsiyetine Göre Değerlendirilmesi. XI. Ulusal
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi (Abstract)
 • NEDİM BAL, P. & ODABAŞI, B. (2012). The Effect of Group Therapy on Assertive
  Behavior. 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference &
  Expo. SGEM 2012 (Full Paper)
 • NEDİM BAL, P. & MURAT, M. (2012). Effects of the Stories on Moral Development
  (A case study). 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-
  Conference & Expo. SGEM 2012 (Full Paper)
 • ODABAŞI B. & NEDİM BAL, P. (2012). The Relationship Between the Learning
  Styles of Students (12th grade) and Academic Success Level (OSYS). 12th
  International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & Expo. SGEM
  2012 (Full Paper)
 • NEDİM BAL P. (2009). The Personality Characteristics and The Choice of
  Vocational Studies. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-
  Conference & Expo. SGEM 2009 (Full Paper)
 • NEDİM BAL, P. (2008). Learning Model in School of Vocational Studies. 8th
  International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & Expo. SGEM
  2008 (Full Paper)
 • NEDİM BAL, P. (2008). The Impact of Social Intelligence on Academic
  Achievement. 8th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference
  & Expo. SGEM 2008 (Full Paper)
 • NEDİM BAL P. (2008). Adjective Check list and Psychological Stress: Evidence
  from Turkey. 8th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference &
  Expo. SGEM 2008 (Full Paper)
 • NEDİM BAL, P. & ERTURAN, N. (1995). Genç Yetişkin Görme Özürlülerde Güvenli
  Davranışın İncelenmesi ve Görme Özürlü Ergenlerde Güvenli Davranış
  Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans tezinin makale
  şekli). Gazi Üniversitesi, Eğitim Sempozyumu (Full Paper)

KİTAPLAR

NEDİM BAL, P. (2014).  Grup Danışmanlığı Stratejiler ve Beceriler, Pegem Akademi, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 516, (Translation From English into Turkish), ISBN:978-605-364-772-0.